Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Bilgilendirme Seminerleri

Sanayi sektörü, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına proje çıktılarının sunulması amacıyla Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana'da (28 Nisan ve 1 Haziran 2015 arasında) aynı Gündemle bir günlük bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir.
Seminerler sunumlar KOK'larla ilgili sorunlar ve bu tür kirleticilere ilişkin uluslararası antlaşmalar, özellikleri, kaynakları ve riskleri, Türkiye'de durum ve üç ana proje çıktısının (Türkiye'de KOK'ların yönetimi için Ulusal uygulama planı taslakları, KOK Yönetmeliği ve Sektörel ve Düzenleyici Etki Değerlendirme Raporları) sunumu üzerine odaklanmıştır.
 

Bilgilendirme Seminerleri Gündem

Sunumlar