Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Çalışma Ziyaretleri
  • Çalışma Ziyaretleri 1 : KOK İzleme Faaliyetleri

Çalışma ziyaretinin amacı izleme faaliyetlerinden sorumlu Stockholm Sözleşmesi Bölgesel Merkezi, küresel, bölgesel ve yerel ölçekler, prosedürler ve süreçler üzerinde KOK izlemenin uygulama hususlarına ilişkin usul ve süreçleri öğrenmektir.

İlk çalışma ziyareti Çek Cumhuriyeti'ne olmuştur. Katılımcılar Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevredeki Zehirli Bileşikleri Araştırma Merkezi'ni (bu merkez Stokholm Anlaşmasının Bölgesel Merkezidir), Çek Cumhuriyeti Hidrometeoroloji Enstitüsü'nü, ve özel firmalar olan SITA CZ (atık madde yönetimi ve remediasyon) ve GEOTEST'i (remediasyon) ziyaret etmişlerdir.
 

Çalışma Zİyareti 1 - Gündem

Çalışma Zİyareti 1 - Sunumlar

Çalışma Ziyareti 1 - Fotoğraflar

 

  • Çalışma Ziyaretleri 2 : BAT/BEP Gerekliliklerini Uygulama

İkinci çalışma ziyareti Birleşik Krallık'a gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar özel şirketler Ricardo-AEA (Envanter alanında uzmanlık), Agropharm bitki koruma ilacı şirketi ve dökümhane (BAT/BEP ilkelerinin uygulanması), Birmingham Üniversitesi KOK Merkezi'ni ziyaret etmiş ve emisyon ve KOK envanterleri alanında BK uzmanları ile bir araya gelmiştir.


Çalışma ziyaretinde katılımcılara BAT/BEP çözümlerinin AB ev sahibi ülkede nasıl uygulandığına dair bir sunuş yapılmıştır. Katılımcılar AB Ev sahibi ülkede EKÖK/BAT standart yöntemleri ve prosedürleri, entegre izin süreçleri ve uygulanan En İyi Uygulama örnekleri ve kasıtsız KOK üretimi/salımının azaltılması ve ortadan kaldırılması hakkında bilgi ve deneyimlerini arttırma fırsatı bulmuşlardır.

Çalışma Ziyareti 2 - Gündem

Çalışma Ziyareti 2 - Sunumlar

Çalışma Ziyareti 2 - Fotoğraflar