Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Düzenleyici Etki Analizi

Türkiye halihazırda KOK'a yönelik olarak geniş bir yelpazede devreye sokulan düzenleyici tedbirlerle çevre ve insan sağlığını korumayı amaçlayan, dinamik bir düzenleyici sisteme sahiptir. Onaylanan Stockholm Sözleşmesi'ne ek olarak, aşağıdaki önemli düzenleyici araçlar hedeflenmiştir ya da KOK'ların üretimi, piyasaya sürülmesi ve kullanımı yanı sıra KOK salımlarının azaltılmasının denetlenmesine katkı sağlayacaktır - Pestisitlerin Denetimi, Belgelendirme, Satış ve Depolanmasına ilişkin Yönetmelikler, Türkiye'de geniş bir yelpazede endüstriyel kimyasallara yönelik maddeye özel ve yatay mevzuat ve nihayet, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kasıtsız KOK emisyonlarının azaltılmasına odaklanan bir dizi ilgili mevzuat.

Düzenleyici Etki Analizi (İngilizce Metin)