Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Eğiticilerin Eğitimi Programı

Eğiticilerin Eğitimi Programının amacı, KOKlar konusuyla ilgilenen faydalanıcı Bakanlık ve diğer paydaş kurum personellerinin KOK Tüzüğü’nün uygulanması konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamaktır.

Eğitimlerde, eğitim gruplarında yer alacak sanayici, ulusal yetkili merciler ve STK temsilcilerinin yeterli bilgiye ulaşmaları amaçlanmıştır. Bunun yanında, eğitimlerde, 850/2004/EC KOK Tüzüğü’ne ilişkin yasal adım ve prosedürler, Stockholm Sözleşmesi ve KOK Protokolü altında raporlama, KOKların salınımının önlenmesi ve azaltılması amaçlı BAT (Mevcut En İyi Teknikler) ve BEP (En İyi Çevresel Uygulamalar) çözümlerinin uygulaması, Ulusal Uygulama Planı vb. gibi konulara değinilmiştir.

Bu eğitimler, aynı zamanda, Stockholm Sözleşmesi ve yükümlülükleri hakkındaki kontrol hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli kurallar ve rehberlik konusunda eğitim gruplarının bilgilenmesine yardımcı olmuştur.

Proje kapsamında aşağıdaki konu başlıkları altında toplam sekiz eğitim düzenlenmiştir:

Eğitim No.

Eğitim Konusu

Eğitim 01

AB KOK Tüzüğü’nün uygulanması için yasal araçlar ve ulusal öncelik ve hedeflerin belirlenmesi

Eğitim 02

Ulusal Uygulama Planı hazırlama ve güncelleme

Eğitim 03

KOK envanter prosedürleri ve hazırlanmasına ilişkin Standart Toolkit kullanımı

Eğitim 04

Kasıtsız üretilen KOKlar ve BAT/BEP Uygulamaları ve Rehberleri

Eğitim 05

KOKların izlenmesi, , kirlenmiş sahaların ıslahı ve Tüzüğün etkinliğinin değerlendirilmesi

Eğitim 06

Stockholm Sözleşmesi ve KOK Protokolü altında raporlama

Eğitim 07

Sektörel Etki Analizi metodolojisi

Eğitim 08

Düzenleyici Etki Analizi ve KOK Tüzüğü’nün sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri