Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Proje Hakkında

Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü’nün Uygulanması İçin Teknik Destek Projesi
(POPs Projesi)

Projenin genel hedefi, Avrupa Birliği (AB) Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü’ne uyumlu olarak, yasaklama, azaltım ve salınım engelleme yolları ile kalıcı organik kirleticiler (KOK) ve bunların atıklarının olumsuz etkilerinden insan sağlığı ve çevreyi korumaktır.

Projenin amacı, sosyal ve ekonomik etkiler dikkate alınarak ulusal ve bölgesel düzeyde Türkiye'de AB KOK Tüzüğü’nün etkin bir şekilde uygulanması için gerekli kapasiteyi sağlamaktır.

Proje faaliyetleri 850/2004/EC sayılı KOK Tüzüğü’nün etkin bir şekilde uygulanması için kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi odaklı olarak gerçekleştirilmiştir. Bütçesi 1.000.000 Avro olan POPs Projesi Haziran 2013 tarihinde başlamış ve 24 ay sürmüştür.

Projenin Ana Bileşenleri:
1. KOK Tüzüğü’nün etkin bir şekilde uygulanması için kurumsal ve teknik kapasitenin belirlenmesi ve güçlendirilmesi
2. KOK Tüzüğü’nün etkin bir şekilde uygulanması için gerekli adımların oluşturulması
3. KOK Tüzüğü’nün uygulanmasında ulusal ve sektörel etkilerin belirlenmesi

Projenin Temel Faaliyetleri:
• Açılış Semineri
• Eğiticilerin Eğitimi Programı
• Çalıştaylar
• Bilgilendirme Seminerleri
• Çalışma Ziyaretleri
• Yasal Boşluk ve GTFZ Analizlerinin Hazırlanması
• Taslak Mevzuatın Hazırlanması
• Ulusal Uygulama Planının Güncellenmesi
• Sektörel Etki Analizinin Hazırlanması
• Düzenleyici Etki Analizinin Hazırlanması
• Proje Broşürü
• Proje Web Sitesi
• Kapanış Semineri