Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Sektörel Etki Analizi

SEA, (a) atık yönetimi de dahil olmak üzere çevre sektörü, (b) tarım, balıkçılık ve gıda işleme sektörü, (c) metalurji, (d) elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı, (e) kimya sanayi, (f) çimento ve kireç sanayi ve (g) tekstil sanayi gibi seçilmiş sanayi ve hizmet sektörlerine özel ilgi göstererek Türkiye'de KOK Yönetmeliğinin uygulamaya girmesinin ekonomik yönlerini (maliyetler ve faydalar) kapsamaktadır.
SIA ayrıca KOK yönetmeliğinin uygulamaya girmesinin Türkiye'de Devlet ve genel nüfus üzerinde etkilerinin ne olacağı sorusuna cevap bulmaya çalışmaktadır. SIA öncelikle masa araştırması ve görüşmeler ve saha ziyaretlerini kullanarak detaylı bir veri toplama çabasıdır ve toplanan bilgiler KOK Projesinin daha sonraki DEA bileşeninde kullanılmıştır.
 

Sektörel Etki Analizi

Sektörel Etki Analizi (English)