Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi
UUP'nin Güncellenmesi ve Gözden Geçirilmesi Projesi

Bu TY projesinin en önemli çıktılarından biri de Türkiye'deki KOK yönetimi için Ulusal Uygulama Planı'dır (UUP). Bu UUP, KOK'lara ilişkin Stockholm Sözleşmesi, CRTAP KOK Protokolü'nün uygulanması ve Türk ulusal mevzuatının yeteri kadar AB düzenlemesi ve direktifiyle uyumlaştırılmasına odaklanmıştır.


UUP, iki çalıştay (09/04/2014 ve 17/09/2014) sırasında sunulmuş ve genel olarak Türkiye'nin Ulusal KOK Yönetmeliği taslağıyla birlikte paydaşlarla tartışılmıştır.
 

2. UUP Metni_Taslak

2. UUP Metni_Taslak (English)

2. UUP_Ekler_Taslak

2. UUP_Ekler_Taslak (English)